Cyrsiau a Digwyddiadau

Digwyddiadau Hydref/Gaeaf 2023

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid cyflenwi i gytuno ar gyfres o ddigwyddiadau o fis Medi 2023.  Byddwn yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth cyn gynted ag y gallwn. 

Rydym yn falch iawn o rannu gwybodaeth am amrywiaeth o ddigwyddiadau sy'n cael eu darparu gan Gofal Cymdeithasol Cymru.

Rhaglen gwybodaeth a hyfforddiant blynyddoedd cynnar a gofal plant

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi llunio rhaglen sy’n cynnwys yr holl ddigwyddiadau rhithwir a gynhelir yn 2023-24 sy’n rhad ac am ddim ar gyfer holl reolwyr ac ymarferwyr y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant. Mae'r digwyddiadau hyn hefyd yn addas ar gyfer canolfannau, aseswyr a dysgwyr.

Mae gwybodaeth am sut i gadw lle ar gyfer digwyddiad rhithwir ar gael yn y rhaglen.

8 canlyniad

TGAU IaGCaGP: Gradd Unigol - Adborth ar asesiadau'r haf (Sesiwn Gymraeg)

Dyddiad:

11 Rhagfyr 2023

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Lefel:

TGAU

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant

L3 IGC Egwyddorion a Chyd-destunau - Asesu a Chyflwyno'r Unedau Diploma Estynedig newydd

Bydd y sesiwn hon yn rhoi ymhelaethu ar newidiadau i'r Diploma Lefel 3 newydd mewn Egwyddorion a Chyd-destunau Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Bydd hefyd yn awgrymu strategaethau a dulliau gweithredu ar gyfer yr unedau newydd ac yn ystyried llwybrau trwy'r cymhwyster.

Dyddiad:

15 Ionawr 2024

Lleoliad:

Caerdydd

Bwnc:

Egwyddorion a Chyd-destunau

Lefel:

Lefel 3

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

L3 IGC Egwyddorion a Chyd-destunau - Asesu a Chyflwyno'r Unedau Diploma Estynedig newydd

Bydd y sesiwn hon yn rhoi ymhelaethu ar newidiadau i'r Diploma Lefel 3 newydd mewn Egwyddorion a Chyd-destunau Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Bydd hefyd yn awgrymu strategaethau a dulliau gweithredu ar gyfer yr unedau newydd ac yn ystyried llwybrau trwy'r cymhwyster.

Dyddiad:

22 Ionawr 2024

Lleoliad:

Llandudno

Bwnc:

Egwyddorion a Chyd-destunau

Lefel:

Lefel 3

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

TAG IGCGP - Asesu a Ymarfer Ystafell Ddosbarth

Bydd y sesiwn yn adolygu cyfres asesiadau diweddar yr haf, gan archwilio enghreifftiau o asesiadau ymgeiswyr wedi'u marcio. Bydd hefyd yn ystyried sut y gall adborth ar yr asesiadau hyn lywio, datblygu a gwella addysgu a dysgu.

Dyddiad:

23 Ionawr 2024

Lleoliad:

Llandudno

Bwnc:

TAG

Lefel:

TAG UG/U

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant

TGAU IGCGP - Asesu a Ymarfer Ystafell Ddosbarth

Bydd y sesiwn yn adolygu cyfres asesiadau diweddar yr haf, gan archwilio enghreifftiau o asesiadau ymgeiswyr wedi'u marcio. Bydd hefyd yn ystyried sut y gall adborth ar yr asesiadau hyn lywio, datblygu a gwella addysgu a dysgu.

Dyddiad:

24 Ionawr 2024

Lleoliad:

Llandudno

Bwnc:

Lefel:

TGAU

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant

Trosolwg gwybodaeth o Uned 382: arfer sy’n ystyriol o drawma gyda phlant a phobl ifanc

Dyddiad:

26 Ionawr 2024

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Lefel:

Lefel 2, Lefel 3

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

TAG IGCGP - Asesu a Ymarfer Ystafell Ddosbarth

Bydd y sesiwn yn adolygu cyfres asesiadau diweddar yr haf, gan archwilio enghreifftiau o asesiadau ymgeiswyr wedi'u marcio. Bydd hefyd yn ystyried sut y gall adborth ar yr asesiadau hyn lywio, datblygu a gwella addysgu a dysgu.

Dyddiad:

01 Chwefror 2024

Lleoliad:

Caerdydd

Bwnc:

TAG

Lefel:

TAG UG/U

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant

TGAU IGCGP - Asesu a Ymarfer Ystafell Ddosbarth

Bydd y sesiwn yn adolygu cyfres asesiadau diweddar yr haf, gan archwilio enghreifftiau o asesiadau ymgeiswyr wedi'u marcio. Bydd hefyd yn ystyried sut y gall adborth ar yr asesiadau hyn lywio, datblygu a gwella addysgu a dysgu.

Dyddiad:

02 Chwefror 2024

Lleoliad:

Caerdydd

Bwnc:

Lefel:

TGAU

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant