Uned 411 Fframweithiau damcaniaethol ar gyfer arwain a rheoli ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

14 Mai

Nod yr uned hon yw cyflwyno'r dysgwr i fframweithiau damcaniaethol a fframweithiau rheoleiddio a'r ffordd y mae'r rhain yn cefnogi ymarfer person/plentyn-ganolog. Yng nghyd-destun yr uned hon, mae'r term ‘unigolyn’ yn cyfeirio at oedolion a/neu blant a phobl ifanc. Byddwch chi'n deall dulliau damcaniaethol o arweinyddiaeth, rheolaeth, arloesedd a newid. Deall fframweithiau deddfwriaethol a fframweithiau rheoleiddio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Deall sut gellir defnyddio tystiolaeth o waith mesur canlyniadau i gefnogi ymarfer person/plentyn-ganolog. Deall sut i ddefnyddio pryderon a chwynion i wella ymarfer ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Deall y broses o reoli arloesedd a newid. Deall sut i ddefnyddio hyfforddiant, mentora a chyfweliadau cymhellol.

Dogfennau

Fframweithiau damcaniaethol ar gyfer arwain a rheoli ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

Uned 411 Taflen - Gwethfawrogi a defnyddio tystiolaeth

HTML5

Gweld

Uned 411 (pp1) Theoriau a Modelau

HTML5

Gweld

Uned 411 (pp2) Diwylliant sefydliadol ac arweinyddiaeth foesegol

HTML5

Gweld

Uned 411 (pp3) Fframweithiau deddfwriaethol a rheoleiddio

HTML5

Gweld

Uned 411 (pp4) Dulliau damcaniaethol o ymdrin â gostyngeiddrwydd ac arweinyddiaeth

HTML5

Gweld

Uned 411 (pp5) Rheoli arloesedd a newid

HTML5

Gweld

Uned 411 (pp6) Heriau ac ymatebion i arloesedd a newid

HTML5

Gweld

Uned 411 (pp7) Hyfforddi, mentora a chyfweld i ysgogi

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?