Uned 006 – Diogelu unigolion

04 Gor

Mae’r adnoddau digidol a phrint yma’n cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â’r term ‘diogelu’ a chategorïau, arwyddion a symptomau o gam-drin ac esgeulustod.

Dogfennau

Deall pwrpas deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol, a chodau ymddygiad ac ymarfer proffesiynol mewn perthynas â diogelu unigolion

Pwrpas deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol, a chodau ymddygiad ac ymarfer proffesiynol mewn perthynas â diogelu unigolion – Rhan 1

HTML5

Gweld

Pwrpas deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol, a chodau ymddygiad ac ymarfer proffesiynol mewn perthynas â diogelu unigolion – Rhan 2

HTML5

Gweld

Deall sut i weithio mewn ffyrdd sy'n diogelu unigolion rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod

Sut i weithio mewn ffyrdd sy’n diogelu unigolion

HTML5

Gweld

Deall y ffactorau, y sefyllfaoedd a'r gweithredoedd a allai arwain at niwed, camdriniaeth neu esgeulustod, neu gyfrannu at hynny

Ffactorau, sefyllfaoedd a gweithredoedd a allai arwain at niwed, camdriniaeth neu esgeulustod, neu gyfrannu at hynny

HTML5

Gweld

Deall sut i ymateb, cofnodi a rhoi gwybod am bryderon, datgeliadau neu honiadau sy'n ymwneud â diogelu

Sut i ymateb, cofnodi a rhoi gwybod am bryderon, datgeliadau neu honiadau sy’n ymwneud â diogelwch

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?