Diploma Estynedig Newydd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol i'w addysgu o fis Medi 2023

09 Mai 2022

Mae'n bleser gennym gyhoeddi y byddwn yn datblygu cymhwyster Lefel 3 newydd sef y Diploma Estynedig mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau a fydd ar gael i ganolfannau a dysgwyr yng Nghymru o fis Medi 2023. Mae hyn yn cynnwys dysgwyr sydd wedi cwblhau’r Dystysgrif neu’r Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau yn flaenorol neu sydd i fod i gwblhau yn haf 2022.

Cymhwyster wedi'i anelu at ddysgwyr ôl-16 mewn addysg llawn amser yw hwn. Bydd yn cael ei ddatblygu ar y cyd ag ymarferwyr addysg bellach ac yn:

  • adeiladu ar y cymwysterau Tystysgrif a Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol presennol
  • cynnig rhaglen astudio dwy flynedd o hyd sy'n cyfateb o ran maint i 3 TAG Safon Uwch
  • cefnogi dysgwyr i fynd ymlaen i addysg uwch drwy gael ei gydnabod a'i dderbyn gan brifysgolion ledled y DU
  • cynnig dulliau asesu arloesol, ymarferol a chyfredol.

We are also looking for experienced practitioners to write and review the qualification content and assessment materials with us. Further information can be found here.