Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd

Lefel 2

Rydyn ni wedi gwneud newidiadau i asesiadau Craidd HSCCC lefel 2 - Darllenwch mwy


Trosolwg o’r cymhwyster

Mae’r cymhwyster wedi ei ddatblygu ar gyfer unigolion sy’n gweithio neu’n bwriadu gweithio yn y sectorau gofal iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’n targedu dysgwyr mewn dysgu seiliedig ar waith, addysg bellach, a chweched dosbarth mewn ysgolion. Bydd yn galluogi dysgwyr i geisio am gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru fel gweithwyr gofal cymdeithasol mewn gofal cartref neu ofal preswyl i blant oni bai eu bod yn cyrraedd unrhyw ofynion cofrestru ychwanegol. Am ragor o wybodaeth, ewch i https://socialcare.wales/registration

Ar gyfer pwy mae’r cymhwyster?

Mae’n addas ar gyfer

 • Dysgwyr 16+ oed sy’n gweithio neu’n bwriadu gweithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol
 • gweithiwr gofal cymdeithasol (oedolion)
 • gweithiwr gofal cymdeithasol (plant a phobl ifanc)
 • gweithiwr cymorth gofal iechyd
 • cynorthwyydd gofal iechyd.

Mae’n argymelledig bod dysgwyr yn cwblhau’r cymhwyster craidd cyn, neu ochr yn ochr â’r cymwysterau eraill o fewn y gyfres gan y bydd hwn yn ofyniad am ymarfer sydd wedi ei osod gan Gofal Cymdeithasol Cymru. Bydd hwn hefyd yn nodwedd o’r Brentisiaeth Sylfaenol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Beth fydd y cymhwyster yn cynnwys?

Bydd y cymhwyster yn darparu cyflwyniad trylwyr o egwyddorion, gwerthoedd a gwybodaeth sydd eu hangen i weithio yn y sectorau gofal iechyd a gofal cymdeithasol gydag oedolion a phlant a phobl ifanc.

Mae cynnwys y cymhwyster yn cefnogi dysgwyr i ddatblygu eu gwybodaeth a dealltwriaeth o:

 • egwyddorion a gwerthoedd craidd sy’n tanategu ymarfer iechyd a gofal cymdeithasol;
 • ffyrdd o weithio yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol;
 • ymarfer effeithiol o fewn iechyd a gofal cymdeithasol;
 • llwybrau cynnydd am astudiaeth bellach neu gyflogaeth o fewn diogelu Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Mae gan y cymhwyster tri llwybr:

 • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Oedolion)
 • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Plant a Phobl Ifanc)
 • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Oedolion a Phlant a Phobl Ifanc).

Gall dysgwyr dewis i gwblhau llwybrau unigol sy’n gweddu eu huchelgais gyrfa neu gallan nhw ddewis i gwblhau cymhwyster cyfunol sydd â chynnwys sy’n addas ar gyfer gwasanaethau oedolion a phlant a phobl ifanc.

Strwythur ac asesu ar gyfer y cymhwyster

I gwblhau llwybrau (Oedolion) a (Plant a Phobl Ifanc) o fewn y cymhwyster hwn, mae’n rhaid i ymgeiswyr gyflawni:

 • Tri asesiad sydd wedi eu llunio’n allanol ac wedi eu selio ar senario yn cael eu marcio yn y ganolfan a gellir eu cwblhau yn ystod y cymhwyster neu ar y diwedd
 • Un prawf aml ddewis sydd wedi ei lunio’n allanol ac yn cael ei farcio’n allanol.

I gwblhau’r llwybr (Oedolion a Phlant a Phobl Ifanc) o fewn y cymhwyster, Mae’n rhaid i ymgeiswyr gyflawni:

 • Pedwar asesiad sydd wedi eu llunio’n allanol ac wedi eu selio ar senario yn cael eu marcio yn y ganolfan a gellir eu cwblhau yn ystod y cymhwyster neu ar y diwedd
 • Un prawf aml ddewis sydd wedi eu llunio’n allanol ac yn cael ei farcio’n allanol.

Beth gall y cymhwyster arwain at?

Wrth gwblhau’r cymhwyster mi fydd yn darparu sail eang o wybodaeth ar draws iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’r cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd yn darparu’r wybodaeth i barhau i:

 • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)
 • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol Egwyddorion a Chyd-destunau
 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol Egwyddorion a Chyd-destunau (Oedolion/Plant a Phobl Ifanc)
 • TGAU Uwch a TGAU Atodol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant.

Dewch o hyd i ganolfan

Cysylltwch â ni

Dysgwyr/Canolfannau Newydd


hclw.customer@cityandguilds.com
01924 930801

Canolfannau Presennol


hclw.customer@cityandguilds.com
01924 930800

Dogfennau Allweddol

Manyleb

Gweld y ddogfen

Disgrifydd

Gweld y ddogfen

Adroddiad yr Arholwr (Awst 2023)

Gweld y ddogfen

Adroddiad Arholwyr (Chwefror 2023)

Gweld y ddogfen

Adroddiad Arholwyr (Awst 2022)

Gweld y ddogfen

Adroddiad Arholwyr (Chwefror 2022)

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol

Gweld y ddogfen

Mynd yn Groes i’r Cyfarwyddyd

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Cwrs

Deunyddiau Hyfforddi Mynychwyr - Gaeaf 2019

8040-191_Asesiad Mewnol (Oedolion)_Cyn ei ryddhau

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-191_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Set o gwestiynau A (Alwyn)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-191_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Set o gwestiynau B (Alwyn)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-191_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Set o gwestiynau C (Alwyn)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-191_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Cyn ei ryddhau (Letty)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-191_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Set o gwestinynau A (Letty)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-191_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Set o gwestinynau B (Letty)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-191_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Set o gwestinynau C (Letty)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-191_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Set O Gwestiynau A - Llenwi Testun (Letty)

8040-191_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Set O Gwestiynau B - Llenwi Testun (Letty)

8040-191_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Set O Gwestiynau C - Llenwi Testun (Letty)

8040-191_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Set O Gwestiynau A - Llenwi Testun (Alwyn)

8040-191_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Set O Gwestiynau B - Llenwi Testun (Alwyn)

8040-191_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Set O Gwestiynau C - Llenwi Testun (Alwyn)

8040-192_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Cyn ei ryddhau (South Lodge)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-192_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Set o gwestiynau A (South Lodge)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-192_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Set o gwestiynau B

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-192_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Set o gwestiynau C

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-192_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Cyn ei ryddhau (Mair)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-192_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Set o gwestinynau A (Mair)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-192_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Set o gwestinynau B

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-192_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Set o gwestinynau C (Mair)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-192_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Set O Gwestiynau A - Llenwi Testun (Mair)

8040-192_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Set O Gwestiynau B - Llenwi Testun (Mair)

8040-192_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Set O Gwestiynau C - Llenwi Testun (Mair)

8040-192_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Set O Gwestiynau A - Llenwi Testun (South Lodge)

8040-192_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Set O Gwestiynau B - Llenwi Testun (South Lodge)

8040-192_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Set O Gwestiynau C - Llenwi Testun (South Lodge)

8040-193_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)__VERB_Set o gwestiynau A (Osian & Gethin)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-193_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERA_Cyn ei ryddhau (Kaira)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-193_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)__VERB_Set o gwestiynau B (Osian & Gethin)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-193_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)__VERA_Set o gwestiynau C (Kaira)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-193_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifranc)_VERB_Cyn ei ryddhau (Osian & Gethin)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-193_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifranc)_VERB_Set o gwestiynau A (Osian & Gethin)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-193_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifranc)_VERB_Set o gwestiynau B

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-193_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifranc)_VERB_Set o gwestiynau C (Osian & Gethin)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-193_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)__VERA_Set O Gwestiynau A - Llenwi Testun (Kaira)

8040-193_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)__VERA_Set O Gwestiynau B - Llenwi Testun (Kaira)

8040-193_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)__VERA_Set O Gwestiynau C - Llenwi Testun (Kaira)

8040-193_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERB_Set O Gwestiynau A - Llenwi Testun (Osian & Gethin)

8040-193_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERB_Set O Gwestiynau B - Llenwi Testun (Osian & Gethin)

8040-193_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERB_Set O Gwestiynau C - Llenwi Testun (Osian & Gethin)

8040-194_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERA_Cyn ei ryddhau (Harri)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-194_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERA_Set o gwestiynau A (Harri)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-194_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERA_VERA_Set o gwestiynau B (Harri)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-194_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERA_VERA_Set o gwestiynau C (Harri)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-194_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifranc)_VERB_Cyn ei ryddhau (Lily)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-194_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifranc)_VERB_Set o gwestiynau A (Lily)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-194_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifranc)_VERB_Set o gwestiynau B (Lily)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-194_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifranc)_VERB_Set o gwestiynau C (Lily)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-194_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERA_Set O Gwestiynau A - Llenwi Testun (Harri)

8040-194_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERA_Set O Gwestiynau B - Llenwi Testun (Harri)

8040-194_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERA_Set O Gwestiynau C - Llenwi Testun (Harri)

8040-194_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERB_Set O Gwestiynau A - Llenwi Testun (Lily)

8040-194_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERB_Set O Gwestiynau B - Llenwi Testun (Lily)

8040-194_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERB_Set O Gwestiynau C - Llenwi Testun (Lily)

8040-195_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERA__VERA_Set o gwestiynau A (Leon)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-195_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERA_Cyn ei ryddhau (Leon)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-195_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERA__VERA_Set o gwestiynau B (Leon)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-195_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERA__VERA_Set o gwestiynau C (Leon)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-195_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifranc)_VERB_Cyn ei ryddhau (Iwan)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-195_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifranc)_VERB_Set o gwestiynau A (Iwan)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-195_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifranc)_VERB_Set o gwestiynau B (Iwan)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-195_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifranc)_VERB_Set o gwestiynau C (Iwan)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-195_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERA__VERA_Set O Gwestiynau A - Llenwi Testun (Leon)

8040-195_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERA__VERA_Set O Gwestiynau B - Llenwi Testun (Leon)

8040-195_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERA__VERA_Set O Gwestiynau C - Llenwi Testun (Leon)

8040-195_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERB_Set O Gwestiynau A - Llenwi Testun (Iwan)

8040-195_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERB_Set O Gwestiynau B - Llenwi Testun (Iwan)

8040-195_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERB_Set O Gwestiynau C - Llenwi Testun (Iwan)

8040-190_191_192_Asesiad Mewnol (Oedolion)_Pecyn Asesu

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-193_194_195_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_Pecyn Asesu_v_1.5

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

Ewch i'n tudalen Cyrsiau a Digwyddiadau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Datblygiad Proffesiynol a chyfleoedd dysgu ar gyfer y cymhwyster hwn.


Gweld ein Recordiad Gweminar Trosolwg Cymhwyster:

Event Link
Gweminar - Mesurau Lliniaru Covid-19 Cam 3: Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cliciwch yma i weld
Cyflwyniad PDF - Mesurau Lliniaru Covid-19 Cam 3: Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Cliciwch yma i weld
Holi ac ateb - Mesurau Lliniaru Covid-19 Cam 3: Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Cliciwch yma i weld
Gweminar - Prawf yn y Cartref (Mawrth 2021)
Cliciwch yma i weld
Cyflwyniad PDF - Prawf yn y Cartref (Mawrth 2021)
Cliciwch yma i weld
Gweminar - Cyfres Rhwydwaith y Gwanwyn (2021)
Cliciwch yma i weld
Cyflwyniad PDF - Cyfres Rhwydwaith y Gwanwyn (2021)
Cliciwch yma i weld
Gweithgaredd Marcio Astudiaeth Achos (Rhwydwaith Gwanwyn 2021)
Cliciwch yma i weld
Mynd yn Groes i’r Cyfarwyddyd (Rhwydwaith Gwanwyn 2021)
Cliciwch yma i weld


I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio