Uned 1.1 Hybu iechyd a llesiant drwy gydol camau bywyd

23 Gor

Drwy'r uned hon, bydd dysgwyr yn meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o'r canlynol i'r agweddau corfforol, deallusol, emosiynol a chymdeithasol allweddol sy'n effeithio ar dwf a datblygiad ar draws rhychwant oes unigolion.

Dogfennau

Agweddau corfforol, deallusol, emosiynol a chymdeithasol allweddol sy'n effeithio ar dwf a datblygiad ar draws rhychwant oes unigolion – Corfforol

Corfforol – Cyflwyniad

HTML5

Gweld

Corfforol – Monitro Twf Rhan 1

HTML5

Gweld

Corfforol – Monitro Twf Rhan 2

HTML5

Gweld

Corfforol – Monitro Twf Rhan 3

HTML5

Gweld

Corfforol – Sgiliau echddygol bras a manwl

HTML5

Gweld

Corfforol – Hylendid a dysgu defnyddio'r toiled

HTML5

Gweld

Corfforol – Deiet a maeth

HTML5

Gweld

Corfforol – Adnabod rhywedd

HTML5

Gweld

Corfforol – Llencyndod

HTML5

Gweld

Corfforol – Oedolaeth

HTML5

Gweld

Corfforol – Oedolaeth ddiweddarach

HTML5

Gweld

Agweddau corfforol, deallusol, emosiynol a chymdeithasol allweddol sy'n effeithio ar dwf a datblygiad ar draws rhychwant oes unigolion – Emosiynol

Emosiynol – Babandod a phlentyndod

HTML5

Gweld

Emosiynol – Llencyndod ac oedolaeth

HTML5

Gweld

Emosiynol – Oedolaeth ddiweddarach

HTML5

Gweld

Agweddau corfforol, deallusol, emosiynol a chymdeithasol allweddol sy'n effeithio ar dwf a datblygiad ar draws rhychwant oes unigolion – Deallusol

Deallusol – Babandod a phlentyndod

HTML5

Gweld

Deallusol – Llencyndod ac oedolaeth

HTML5

Gweld

Deallusol – Oedolaeth ddiweddarach

HTML5

Gweld

Agweddau corfforol, deallusol, emosiynol a chymdeithasol allweddol sy'n effeithio ar dwf a datblygiad ar draws rhychwant oes unigolion – Cymdeithasol

Cymdeithasol – Babandod a phlentyndod

HTML5

Gweld

Cymdeithasol – Llencyndod, oedolaeth ac oedolaeth ddiweddarach

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?