Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant - Uned 301 Adnoddau

22 Meh
  • Fframweithiau damcaniaethol
  • Hybu a chefnogi dysgu, twf a datblygiad cyfannol
  • Rôl gynhenid chwarae mewn perthynas â dysgu, twf a datblygiad cyfannol plant

Dogfennau

Fframweithiau damcaniaethol

Fframweithiau damcaniaethol

HTML5

Gweld

Hybu a chefnogi dysgu, twf a datblygiad cyfannol

Hybu a chefnogi dysgu, twf a datblygiad cyfannol

HTML5

Gweld

Rôl gynhenid chwarae mewn perthynas â dysgu, twf a datblygiad cyfannol plant

Rôl gynhenid chwarae mewn perthynas â dysgu, twf a datblygiad cyfannol plant

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?