Gofal Cymdeithasol Cymru - Canllaw lleoliad gwaith

07 Medi Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae profiad o waith ym maes iechyd, gofal cymdeithasol, gwaith chwarae, blynyddoedd cynnar a gwasanaethau gofal plant yn hanfodol i bontio'r bwlch rhwng addysg neu hyfforddiant a byd gwaith. Ar ei orau, gall agor llygaid pobl i swyddi nad oeddent erioed wedi meddwl amdanynt, llywio penderfyniadau gyrfa a darparu profiad gwerthfawr ar gyfer ceisiadau am swydd a mynediad i addysg uwch. Dyma ganllaw i gyflogwyr, darparwyr dysgu a dysgwyr ar leoliadau gwaith.

Dylai'r canllaw hwn gael ei ddarllen ochr yn ochr ag unrhyw bolisïau, gweithdrefnau ac arweiniad ar gyfer lleoliad gwaith a ddarperir gan ddarparwyr dysgu unigol a/neu gyflogwyr.

Dogfennau

Gofal Cymdeithasol Cymru - Canllaw lleoliad gwaith

https://gofalcymdeithasol.cymru/gwella-gwasanaethau/canllaw-lleoliad-gwaith

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?