Cefnogi lleoliadau dysgwyr yn ystod Covid-19

15 Rhag Gofal Cymdeithasol Cymru

Yn ystod ansicrwydd Covid-19 mae rhai lleoliadau gofal plant wedi bod yn llai tebygol o ddarparu lleoliadau i ddysgwyr. Dyma arweiniad ac adnoddau i ddarparwyr dysgu a dysgwyr gefnogi gweithio diogel yn ystod y pandemig.

Dogfennau

Gofal Cymdeithasol Cymru

Cefnogi lleoliadau dysgwyr yn ystod Covid-19

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?